Past perfect

Czas Past Perfect używany jest obecnie dość rzadko (poza zdaniami, w których występuje następstwo czasów i mową zależną).

Czasu tego używamy, jeśli mówiąc o jakiejś czynności przeszłej, chcemy podkreślić uprzedniość innej czynności w stosunku do niej, np.

Zdania twierdzące

Podmiot + had + imiesłów bierny (3 forma czasownika)

L. poj.L. mn.
 • I had closed the window before they came.
 • You had closed the window before they came.
 • He/she/it had closed the window before they came.
 • We had closed the window before they came.
 • You had closed the window before they came.
 • They had closed the window before they came.

Pytania

Had + podmiot + imiesłów bierny

L. poj.L. mn.
 • Had I closed the window before they came?
 • Had you closed the window before they came?
 • Had he/she/it closed the window before they came?
 • Had we closed the window before they came?
 • Had you closed the window before they came?
 • Had they closed the window before they came?

Przeczenia

Podmiot + had not + imiesłów bierny

L. poj.L. mn.
 • I had not closed the window before they came.
 • You had not closed the window before they came.
 • He/she/it had not closed the window before they came.
 • We had not closed the window before they came.
 • You had not closed the window before they came.
 • They had not closed the window before they came.

Okreslenia czasu

They had bought the tickets before they entered the cinema.